Kérdések és válaszok

A válaszok nem teljes körűek, ha minden részletre kíváncsi, akkor kattintson ide!

Kik vehetik igénybe a vissza nem térítendő állami támogatást?

Az állami támogatást magánszemélyek, vállalkozók és szervezetek is igénybe vehetik.

Milyen gépjárműre veheti igénybe a támogatást?

A támogatás olyan tisztán elektromos személygépkocsira vagy legfeljebb 3.5 tonna össztömegű tisztán elektromos tehergépkocsira vehető igénybe, amelynek bruttó eladási ára nem haladja meg a 15 millió forintot.

Mekkora összegű lehet a pályázattal elnyerhető támogatás?

A támogatás mértéke a gépjármű bruttó eladási árának 21 százaléka, legfeljebb 1.5 millió forint.

Pontosan hány elektromos autóra igényelhet támogatást?

Magánszemélyként és egyéni vállalkozóként egy, szervezetként általában öt, gépjárműlízinggel foglalkozó gazdasági társaságként pedig mennyiségi korlát nélkül igényelhető támogatás.

Másmilyen elektromos gépkocsira is felhasználható a megkapott támogatás?

Igen, ha a másik gépjármű bruttó eladási ára sem haladja meg a 15 millió forintot, és a kocsi maradéktalanul megfelel a leírásban szereplő feltételeknek.

Mikortól használható fel az elnyert támogatás?

Ha a támogatási döntést követően kézhez kapta a Támogatói Okiratot.

Miért fontos a Támogatói Okirat?

Mert a támogatást csak akkor használhatja fel, ha a Támogatói Okirat már a birtokában van, és az előírt határidőn belül, regisztrált kereskedőtől vásárolja meg az elektromos gépkocsit.

Hogyan tudja felhasználni az elnyert támogatást?

Mutassa meg a Támogatói Okiratot a kiválasztott kereskedőnek, majd kössön vele engedményezési szerződést a pályázati kiírás 1. számú mellékletének megfelelően. Az adásvételi szerződést a Támogatói Okirat kézhezvételét követő 45 napon belül kell megkötni.

Hogyan lehet benyújtani a pályázatot?

Elektronikus úton a pályázati portálon keresztül. A pályázathoz szükséges dokumentumokat az e-Mobi Elektromobilitás NKft., Budapest, 1387, pf. 17. címre kell elküldenie.

Mikortól lehet pályázni?

Pályázatát 2016. október 27-től legkésőbb 2017. május 1-ig tudja benyújtani, de a határidő a jövő év elején felülvizsgálatra és meghosszabbításra kerülhet.

Mi szükséges a pályázat sikeres leadásához?

1.) Töltse ki a portálon lévő pályázati adatlapot, töltse fel mellé a szükséges mellékleteket és végezze el a nyilatkozattételt.
2.) Küldje el az e-Mobi Elektromobilitás NKft.-nek a kiírásban felsorolt dokumentumokat és a nyilatkozattétel eredeti példányát.

Mit tegyen, ha elakadt a kitöltésben?

Keresse a lebonyolító ügyfélszolgálatát a +36-1-321-2213 telefonszámon, vagy az info@e-mobi.hu e-mail címen.

Van hiánypótlásra lehetőség?

Ha hibásan vagy hiányosan nyújtja be pályázatát, akkor a lebonyolító - határidőhöz kötve - felszólítja ezek pótlására, korrigálására, ha ezek a hibák, hiányosságok pótolhatóak a hiánypótlással. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség. Ha a hiánypótlást hibásan, hiányosan végzi el, pályázata csak a rendelkezésre bocsátott adatok alapján lesz elbírálva.

Hogyan értesül pályázata elbírálásáról?

A pályázatban megadott e-mail címére és a pályázati portálon keresztül is kap róla értesítést.

A pályázat benyújtása után mikor derül ki, hogy elnyerte-e a támogatást?

A pályázat hiánytalan benyújtásától számítva 60 napon belül születik döntés. Az erről szóló értesítést a döntést követő 8 munkanapon belül kapja meg. Ha elnyerte a támogatást, a lebonyolító a döntést követő 15 napon belül elküldi a Támogatói Okiratot és a kétoldalú szerződést.

Milyen tételekre nem vonatkozik az elnyert támogatás?

A támogatott gépkocsi forgalomba helyezési, biztosítási, üzemben tartási díja, illetékek, egyéb szolgáltatások, további kiegészítők nem tartoznak a támogatott költségek közé.

A vételár fennmaradó részét hogyan kell kiegyenlíteni?

Az elektromos gépkocsi vásárláshoz szükséges saját forrást a jármű vásárlásakor a kereskedőnek kell egy összegben kifizetni, vagy hitel, lízing esetén részletekben a finanszírozást nyújtónak.

Mikor nem jogosult pályázat benyújtására?

  • ha a gépjárművet már a pályázat benyújtása előtt megvette, illetve forgalomba helyezte
  • ha bizonyos közigazgatási posztokat tölt be
  • ha adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van
  • ha nem ön vagy meghatalmazottja nyújtja be a kérelmet